Nasi partnerzy

Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia na życie
ALLIANZ
TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel. +48 224 224 224
ALLIANZ
TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel. +48 224 224 224
COMPENSA T.U. S.A.
COMPENSA T.U. S.A.
Vienna Insurance Group

Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel. +48 22 501 61 00
COMPENSA T.U. na Życie S.A.
COMPENSA T.U. na Życie S.A.
Vienna Insurance Group

Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel. +48 22 501 61 00
ERGO HESTIA
STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
tel. +48 58 555 55 55
GENERALI T.U. S.A.
GENERALI T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
tel. +48 913 913 913
GENERALI ŻYCIE T.U. S.A.
GENERALI ŻYCIE T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
tel. +48 913 913 913
PZU

PZU SA
ul. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
tel. +48 801 102 102

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel. +48 801 203 040

UNIQA
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
tel. +48 801 597 597
tel. 42 66 66 500
UNIQA
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
tel. +48 801 597 597
tel. 42 66 66 500
TUiR WARTA S.A.
TUiR WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
tel. +48 801 308 308
TUnŻ WARTA S.A.
TUnŻ WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
tel. +48 801 308 308
INTERRISK T.U. S.A.
INTERRISK T.U. S.A.
Vienna Insurance Group

ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
tel. +48 22 212 20 12
POLIA-ŻYCIE T.U. S.A.
POLIA-ŻYCIE T.U. S.A.
Aleje Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa
tel. +48 22 501 68 88
+48 22 501 68 89
PROAMA
PROAMA
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
tel. +48 815 815 815
TUZ TUW
TUZ TUW
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
tel. +48 22 534 56 00
+48 800 808 444