Pracowniczy program emerytalny

img_13Pracodawca może zatroszczyć się o emeryturę swoich pracowników poprzez regularne odprowadzanie składek w ramach programu emerytalnego (nie wyższych niż 7% wynagrodzenia uczestnika). Program może dopuszczać też odprowadzanie składek dodatkowych przez pracowników. Składka podstawowa odprowadzana przez pracodawcę zwolniona jest z obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne. Zyski z inwestycji i wypłata środków w ramach PPE zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych.