Podróż służbowa

img_7Pracodawca może ubezpieczyć pracownika na czas wyjazdu służbowego z tytułu poniesionych kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, trwałego uszczerbku na zdrowiu, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz na wypadek utraty bagażu podróżnego. Ubezpieczenie działa w każdym zakątku świata.