OC zawodowe

img_2Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych czynności zawodowych przeznaczone jest dla osób, które wykonując dany zawód (np. pośrednik w obrocie nieruchomościami, projektant budowlany, notariusz) mają ustawowo określony obowiązek wykupienia polisy. Ten typ ubezpieczenia obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ubezpieczonego i pracowników Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu określonego w umowie ubezpieczenia.