img_11Ubezpieczenie komunikacyjne zobowiązany jest posiadać każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu. Oprócz ustawowo określonego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, gdzie przy wyborze oferty kierujemy się przede wszystkim najniższą ceną, w swojej ofercie proponujemy Państwu również możliwość ubezpieczenia dobrowolnych ryzyk komunikacyjnych takich jak: Autocasco, Następstwa  Nieszczęśliwych Wypadków dla Kierowcy i Pasażerów (NNW), usługę Assistance (pomoc na drodze), Ochronę Prawną oraz Zieloną Kartę dla kierowców wyjeżdżających za granicę, gdzie dokument ten jest wymagany.