Flota samochodowa

img_11Oferta skierowana jest dla przedsiębiorców posiadających co najmniej kilka pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Ponadto zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej może być rozszerzony o dobrowolne ryzyka Autocasco, NNW, Assistance i Ochronę Prawną. Zawarcie ubezpieczenia floty samochodowej pozwala obniżyć firmie koszty stałe i ułatwia administrowanie samej umowy ubezpieczenia.