Grupowe na życie

img_2Ten typ ubezpieczenia jest doskonałą formą zapewnienia świadczenia socjalnego na rzecz pracowników. Szeroki i urozmaicony zakres ochrony wraz z wysokimi świadczeniami na poszczególne zdarzenia  to główne atuty ubezpieczenia. Walorem jest niska składka oraz możliwość zabezpieczenia członków rodziny. Istotnym czynnikiem jest możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia przez pracownika po przejściu na emeryturę lub ustaniu stosunku pracy z innych powodów. Grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę odprawy pośmiertnej przez pracodawcę po zgonie pracownika na rzecz jego rodziny.