img_3Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób, które planują wypoczynkowy lub zarobkowy wyjazd za granicę. Wykupienie tego typu polisy zapewnia ochronę na wypadek kosztów leczenia choroby i nieszczęśliwego wypadku oraz zapewnia refundację gotówki za zakup lekarstw. Ponadto polisa umożliwia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu pobytu za granicą, zabezpieczenie bagażu podróżnego, a także sprzętu sportowego przed kradzieżą. Dla osób aktywnych zawodowo istotny jest fakt, że ochrona ubezpieczeniowa działa również w trakcie wykonywania pracy. Zakres ubezpieczenia obejmuje terytorium całego świata.