Grupowe na życie

img_2Ten typ ubezpieczenia jest doskonałą formą zapewnienia świadczenia socjalnego na rzecz pracowników. Szeroki i urozmaicony zakres ubezpieczenia wraz z wysokimi sumami ubezpieczenia na poszczególne zdarzenia to główne atuty ubezpieczenia. Niska składka oraz możliwość zabezpieczenia członków rodziny sprawia, że jest to jedno z najbardziej pożądanych ubezpieczeń przez klientów na polskim rynku ubezpieczeniowym. Istotnym czynnikiem jest możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia przez pracownika po przejściu na emeryturę lub ustaniu stosunku pracy z innych powodów. Grupowe ubezpieczenia na życie może również pełnić funkcję odprawy pośmiertnej wypłacanej przez pracodawcę po śmierci pracownika na rzecz jego rodziny.

Comments are closed.