Inwestyje i ochrona

img_10Indywidualne ubezpieczenia na życie służą zabezpieczeniu własnego życia i zdrowia, a także stanowią doskonałe zabezpieczenie finansowe dla rodziny na wypadek choroby lub orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy głównego żywiciela rodziny. Tego typu polisy mogą być zawierane terminowo lub na czas nieokreślony. Dodatkowo konstrukcja umowy oparta jest na bazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, dzięki czemu zgromadzone środki pieniężne po wykupieniu wartości polisy, dają zapewnienie lepszego startu w dorosłe życie dla dzieci lub realizację dowolnych marzeń.

Comments are closed.