Małe i duże firmy

img_15Oferta ubezpieczeniowa skierowana jest dla szerokiego grona małych i średnich przedsiębiorstw, dużych firm korporacyjnych oraz placówek publicznych. Ochrona ubezpieczeniowa pokrywa szkody zaistniałe w wyniku zdarzeń losowych (min. pożar, zalanie), kradzieży, wandalizmu oraz stłuczeń szyb i innych stałych szklanych elementów. Zapewniamy również kompleksowe zabezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres tego typu ubezpieczenia. Ponadto zajmujemy się ochroną potencjalnej straty finansowej na czas zakłócenia prawidłowego funkcjonowania firmy w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych. Odpowiadamy również na zapytania dotyczące udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.

Comments are closed.